MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY = hodnotíme poplatky, se nimiž se klient setkává  při 1.) mimořádných příležitostech (např. žádost o hypotéku či úvěr) a 2.)  v případě nedodržení smluvených podmínek (např. poplatky sankčního charakteru - úrok z prodlení u kreditních karet apod.) AXA Bank Europe, organizační složka Banco Popolare ČR Citibank Europe plc, organizační složka Česká spořitelna ČSOB Evropsko-ruská banka, a.s. Fio banka GeMoney bank ING Bank N.V. Komerční banka LBBW bank mBank Oberbank Poštovní spořitelna Raiffeisenbank UniCredit bank Volksbank Waldviertler Sparkasse von 1842 AG   MIN MAX          
    poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek poplatek          
Poskytnutí neúčelového úvěru ** úvěr ve výši 150 000 Kč - - 1% z celk. částky úvěru (min. 600 Kč) - (v tomto případě 1500 Kč) 1 % z požadované hodnoty úvěru, min. 400 - (tedy 1500) 1 % z výše úvěru,min. 500,–, max. 3 500,– (tedy 1500 Kč) - - 1 %, min. 500 Kč (tedy 1500 Kč) - 0 1 % z poskytnuté částky (tedy 1500 Kč) 1,5% z objemu úvěru (tedy 2250 Kč) 1% z úvěru, min. 500Kč (tedy 1500 Kč) 0 1 % z poskytnutého úvěru (min. 500 Kč, max. 5 000 Kč) - (tedy 1500 Kč) 1000 1% z výše úvěru, min. 500Kč (tedy 1500 Kč) do 2 % z úver. cástky, min. 400,00 Kc (tedy 3000 Kč)   0 3000    
Správa (využívání) neúčelového úvěru úvěr ve výši 150 000 Kč - - 49 59 50 - - 49 - 0 50 0 50 0 99 150 50 50   0 150    
Poplatek za předčasné splacení úvěru  (jde o neúčelový úvěr, kde do konce doby splacení zbývá více než 1 rok), ze 150000 chceme splatit 100 000 Kč, cca po 2 letech - - 1 % z předčasně splácené jistiny (max. 2000 Kč) - (tedy 1000 Kč)
1% z výše mimořádné splátky - (tedy 1000 Kč) 1 % z výše mimořádné splátky úvěru - (tedy 1000 Kč) - - 1% (tedy 1000 Kč) - 0 0 0 0,2 - 1% ze zůstatku úvěru, min. 500 (tedy 600 Kč) 0 max 1 % (0,5 %)
z výše mimoř. splátky - (tedy 500 Kč)
0 1% z předčasně splacené částky (tedy 1000 Kč) min. 500,00 Kc, max. 2.000,00 Kc (tedy 1250 Kč)   0 1250    
Poskytnutí neúčelové hypotéky úvěr ve výši 2 mil. Kč - - - 0,9% z hodnoty úvěru min. 9.500, max. 25.000 - (tedy 18000 Kč) 0,6 % z výše poskyt. úvěru,min. 4 000 Kč, max. 18 000 Kč - (tedy 12000 Kč) - - bez sjednání nul. poplatku = 0,8% (tedy 12000 Kč) - 2900 9 000 0 0,7 %, min.8000, max. 25000 (tedy 14000 Kč) 0,6% z výše poskyt. úvěru min. 4000 max. 18 000 (tedy 12000 Kč) 0 2500 0,8 % z výše úvěru, min. 8.000 Kč,max. 30.000 Kč (tedy 16.000 Kč) 0,5% z výše úvěru (tedy 10.000Kč)   0 18000    
Upomínka (k úvěrům) 1. upomínka (v Kč) - závazek přesahuje 200 Kč - - - 300 + poštovné (10 Kč) 300 - - 400 - 50 300 150 200 150 300 350 100 0   0 400    
2. upomínka (v Kč) - - - 300 + poštovné (10 Kč) 500 - - 500 - 500 500 500 200 400 500 500 500 175   175 500    
Poplatky spojené s platebními kartami debetními (elektronické karty, základní varianta: Maestro nebo VISA Electron) Poplatek za vydání nové karty (opětovné vydání např. po odcizení) 0 150 0 400 250 450 250 150 - 200 0 100 100 350 (Maxkarta), 300 (debetní karta) 500 (karta + PIN) 200 0 250   0 500    
Zaslání nového PIN kódu ke kartě (z důvodu zapomenutí) 39 150 0 100 150 200 150 100 - 200 100 25 300 200 200+N na doručení 100 200 150   0 300    
Poplatek za blokaci elektronické karty (z důvodu krádeže) 0 0 0 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
Poplatky spojené s kreditními kartami Poplatek za prodlení splátky u kreditních karet (v Kč),  dlužná částka je 6000 Kč - - 590 250 500,– - - 0 - 0 200 50 250 250 250 10 % z dlužné částky, min. 500 Kč (tedy 600 Kč) 0 nenabízí produkt   0 600    
Úrok z prodlení u kreditních karet, úrok z prodlení (v % p.a.) - - 23,99% 23,88% 7,75% - - 0,3% k pův. úroku (tedy 24,18 %) - 25,00% 20,00% 30,00% 2,5% p.m. (tedy 34,49 %) REPO sazba ČNB + 7% (tedy 7,75 %) 30,00% 24% * 26,00% nenabízí produkt   7,75% 34,49%    
1. upomínka (v Kč) - - 0 300,- + poštovné (10 Kč) 300,– - - 400 - 500 100 150 150 150 300 350 100 nenabízí produkt   0 500    
2. upomínka (v Kč) - - 0 300,- + poštovné (10 Kč) 500 - - 500 - 500 200 500 450 400 500 500 200 nenabízí produkt   0 500    
Kontokorent k běžnému účtu cena za vedení (v Kč) - 100 - 20 0 - 1,5 % z úvěrového rámce, min. 100 Kč 39 - 0 15 - 1,5% z úvěru, min. 300 Kč 19 50 20 50 150 ročně (tedy 12,50 Kč měsíčně)   0 300    
Kreditní karta  cena za vedení (v Kč) - - 0 16,58 0 - - 0 - 0 45 0 124 20,83 45 120 19 -   0 124,17    
 
Pozn.: * V případě UnCredit Bank je uvedeno 24%, ale banka uvedla, že u karet vydaných od 1. 1. 2011 je sankční úrok 7,75 %
  * * u poskytnutí neúčelového úvěru a neúčelové hypotéky banky, které za ně poplatek neúčtují zpravidla poplatek promítnou do vyšší úrokové sazby nebo do jiného poplatku
Banky CELKOVÉ HODNOCENÍ (v % po započtení vah)
AXA Bank Europe, organizační složka -
Banco Popolare ČR -
Citibank Europe plc, organizační složka 70,75
Česká spořitelna 50,15
ČSOB 50,11
Evropsko-ruská banka, a.s. -
Fio banka -
GeMoney bank 50,19
ING Bank N.V. -
Komerční banka 66,68
LBBW bank 65,20
mBank -
Oberbank 43,44
Poštovní spořitelna 68,34
Raiffeisenbank 44,08
UniCredit bank 43,86
Volksbank 59,73
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 60,69
 
Poznámka:  
banky, které nepostoupili do celkového hodnocení